Garantie

Fabrieksgarantie van zes maanden van Steel Blue

Wij maken bij het vervaardigen van uw veiligheidsschoenen uitsluitend gebruik van de allerbeste fabricagetechnologie, om te zorgen dat uw veiligheidsschoenen lang meegaan. Mochten uw veiligheidsschoenen desondanks een fabricagefout vertonen (mits uw schoenen op de juiste manier zijn onderhouden en u de juiste maat heeft gekozen) dan worden uw schoenen onder de fabrieksgarantie van zes maanden vergoed.

Bepalingen en voorwaarden voor de fabrieksgarantie van zes maanden van Steel Blue:
Dit product heeft een garantie bij materiaaldefecten of fouten in de constructie (indien verkocht volgens de fabrieksvoorschriften) (garantie). Enige claim op deze garantie moet gedaan worden binnen zes maanden na de aanschafdatum van het product. Deze garantie wordt gegeven door Footwear Industries Pty Ltd ABN 15 068 608 917 (Footwear Industries), PO box 2320, Malaga, West-Australië. De Nederlandse klantenservice is telefonisch bereikbaar via: 036 3030280 of via het contactformulier.

Indien u aanspraak wilt maken op de garantie dient u de schoenen met een kopie van uw aankoopbewijs (kassabon) mee te nemen naar het geauthoriseerde Steel Blue verkooppunt waar u uw schoenen hebt gekocht. Als de schoenen inderdaad een defect vertonen en aan de voorwaarden voor de garantie is voldaan ontvangt u de aankoopsom terug. Deze garantie geldt niet voor schoenen die oneigenlijk of verkeerd zijn gebruikt of voor doeleinden zijn gebruikt waarvoor zij niet zijn ontworpen of ongeschikt zijn. Oneigenlijk of verkeerd gebruik kan bijvoorbeeld betekenen dat er sprake is van insnijding, verbranding, blootstelling aan hitte, chemicaliën, kalkmelk of grote hoeveelheden water of stoten/druk, als de schoenen daarvoor niet ontworpen of geschikt zijn. De garantie vervalt ook als de schoenen voor doeleinden worden gebruikt waarvoor zij niet zijn ontworpen of ongeschikt zijn, als niet de juiste maat is gekozen of als de schoenen te lijden hebben gehad van overmatige slijtage.

U kunt uw verzoek om vergoeding met specificatie en bewijsmateriaal ter overweging aan Footwear Industries voorleggen. Naast deze garanties geniet u andere juridische rechten en rechtsmiddelen. Bovendien zijn op onze producten garanties van toepassing die juridisch niet kunnen worden uitgesloten ingevolgde Australische wetgeving inzake consumentenbescherming. U heeft het recht op restitutie van de aankoopsom in geval van een noemenswaardig defect en vergoeding in geval van redelijkerwijs te verwachten verlies of schade. U heeft ook recht op herstel als de schoenen niet van aanvaardbaar kwaliteitsniveau zijn en het defect niet noemenswaardig is.