Terug naar blog
Je leest nu: Steel Blue laat zien hoe merken impactvol kunnen ondernemen
 
Nieuws | mei 2024

Steel Blue laat zien hoe merken impactvol kunnen ondernemen

Carley Morrison -CSR Report Linkedin

Geïnspireerd door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties heeft Steel Blue eigen doelstellingen ontwikkeld op het gebied van milieu, klimaat, mensenrechten, inclusie en diversiteit, en samenleving. Vier jaar later is het bedrijf goed op weg om zich te voegen bij de leiders in impactvol ondernemen. 

Steel Blue heeft het afgelopen jaar bijvoorbeeld meer dan AU$700.000 ingezameld voor liefdadigheidspartners en werkt gestaag verder aan de verwezenlijking van de ambitieuze MVO-doelen.

Van het afval dat de Australische schoenfabrikant produceert, gaat nu 30% minder naar de stort. Dit deel van het afval wordt voortaan gerecycled. Bovendien opereert de Nieuw‑Zeelandse locatie van Steel Blue nu net als de Australische bedrijven CO2‑neutraal.

MVO transparantie en verantwoording

Tot op heden is AU$2,2 miljoen ingezameld voor liefdadigheidspartners, waarvan AU$1,8 miljoen voor Breast Cancer Care WA, een organisatie voor borstkankerzorg in West-Australië, die een langdurige band heeft met het merk, en AU$400.000 voor Beyond Blue, een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg. Het bedrijf ondersteunt ook een groot aantal andere goede doelen, waaronder Enstruct Training in het VK.

CEO Peter Bell zegt dat Steel Blue eind 2019 een reeks doelstellingen heeft ontwikkeld die geïnspireerd zijn op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. De doelstellingen zijn gericht op het milieu, mensenrechten, diversiteit, klimaatverandering en de maatschappij, en omvatten het inzamelen van AU$3 miljoen voor goede doelen, het inkopen van leder bij uitsluitend leveranciers met een ‘Gold rating’, CO2‑neutraal worden van de gehele bedrijfsvoering, afschaffen van moderne slavernij binnen de gehele leveringsketen, en ervoor zorgen dat een derde van het bedrijfspersoneel uit vrouwen bestaat.

tiana walton wearing work boots

Volgens Peter Bell heeft Steel Blue MVO verankerd in bedrijfsprocessen bijvoorbeeld om het bedrijf voor vrouwen aantrekkelijker te maken, waaronder betaald ouderschapsverlof, aanvullingen op een pensioenspaarregeling, en thuiswerken. Deze inclusie- en diversiteitsdoelstelling is inmiddels gehaald, want 34% van het personeelsbestand is nu vrouw.

Volgens Peter ligt Steel Blue bij de overige doelstellingen op schema, onder andere ook wat betreft garanties van partners met betrekking tot afschaffing van moderne slavernij binnen de leveringsketen. Hiervoor geldt als streefdatum 2025.

“Bij het vaststellen van die doelstellingen hebben we ervoor gezorgd dat ze kwantificeerbaar zijn, zodat we onze prestaties kunnen meten”, aldus Peter. “In 2022 hebben we ons eerste volledige MVO‑rapport gepubliceerd, waarin we onze doelstellingen uitleggen en het werk beschrijven dat we tot dan toe hebben gedaan.

“Nu een jaar later publiceren we een update over de vorderingen die we sinds het eerste rapport hebben gemaakt. Het draait allemaal om transparantie en rekenschap afleggen over onze toezeggingen.”

“Voor ons was dit nooit een project dat we zomaar konden afvinken. Steel Blue zet volledig in op deze doelstellingen"

“Voor ons was dit nooit een project dat we zomaar konden afvinken. Steel Blue verankert deze doelstellingen in de bedrijfsprocessen en wil zich meten aan de verwachtingen van de maatschappij. Niet alleen om correct te handelen, maar voorop te lopen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Verder gaan dan goed (bedrijfs-)burgerschap

Southern Cross Zip sand work boots

Het bedrijf gaat ook beduidend verder dan waar de doelstellingen ophouden. Bij de milieudoelstelling gaat het bijvoorbeeld om het inkopen van leder bij goedgekeurde, milieuvriendelijk werkende looierijen. Daarnaast heeft het bedrijf zijn verpakkingsmateriaal oplosmiddel- en plasticvrij gemaakt. Verder worden binnenkort chemicaliën op oplosmiddelbasis uit het productieproces verwijderd en vindt er inmiddels onderzoek plaats naar biobased alternatieven voor het polyurethaan dat in de schoenen wordt gebruikt.

Wat de klimaatdoelstelling betreft, geeft Peter Bell aan dat Steel Blue hernieuwbare energie gebruikt voor zijn hoofdgebouw en dat het bedrijf op schema ligt voor een vermindering met 20% van zowel de vrachtemissies per schoenenpaar als voertuigemissies tegen 2025.

“We willen worden gezien als een verantwoordelijk merk, en het uitrollen van Scope 3 CO2‑neutrale certificering voor onze bedrijven wereldwijd is een belangrijk onderdeel daarvan”, aldus Peter.

“We gaan ook een begin maken met een levenscyclusbeoordeling (LCA) van ons product. Daarbij gaat het om een zeer uitgebreide beoordeling, waarbij we het hele productieproces onder de loep nemen. Dit alles is slechts een begin, maar het laat wel zien dat we luisteren. Het gaat erom voorop te lopen, en als zodanig te handelen.”

Steel Blue heeft ook de Excellence in Corporate Social Responsibility Award in ontvangst mogen nemen bij de uitreiking in 2021 van de Pinnacle Awards van het Australian Institute of Management.

Meer over dit