Terug naar blog
Je leest nu: Kant-en-klare veiligheidschecklist voor managers
 
Handboek | september 2023

Kant-en-klare veiligheidschecklist voor managers

Ready-made safety checklist for managers - Steel Blue Boots

Veiligheid begint en eindigt bij de manager. Het maakt niet uit of je sitemanager, teamleider, supervisor of bouwopzichter bent, jij bent verantwoordelijk voor ieders veiligheid. En dat betekent niet alleen voor de veiligheid van je eigen mensen, maar ook voor die van onderaannemers en bezoekers.

Dat is een enorme verantwoordelijkheid.

We hebben daarom deze veiligheidschecklist opgesteld om jou daarbij te helpen. De lijst bevat alle belangrijke gevaren waar je tijdens het werk mee te maken kunt krijgen, zodat je van tevoren weet waar je op moet letten.

Veiligheidseisen zijn specifiek voor elke werkplek. Deze checklist is bedoeld om je aan het denken te zetten over veiligheid. Ze is geen vervanging voor regelmatige veiligheidsinspecties, communicatie of locatiespecifieke veiligheidsrichtlijnen.

Veiligheidschecklist voor managers

Gevarenidentificatieproces

Letselrisico’s zijn niet altijd even gemakkelijk vast te stellen. Managers, werknemers, aannemers en bezoekers moeten alert zijn op mogelijke gevaren en potentiële risico’s melden, zodat deze kunnen worden beheerst.

 • Geef prioriteit aan het wegnemen van gevaren
 • Zorg ervoor dat veiligheidsbebording zichtbaar is
 • Geef duidelijk aan waar gevaren bestaan die niet kunnen worden weggenomen
 • Let op plaatsen waar glij-, struikel- of valgevaar bestaat
 • Zorg ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de processen voor het identificeren en melden van gevaren
 • Documenteer alle gevaren, bijna-ongevallen en incidenten
 • Test elektrische apparatuur en plak de keuringssticker erop
 • Houd gevaarlijke materialen gescheiden totdat ze op veilige wijze kunnen worden afgevoerd

Werken op hoogte of in besloten ruimten

Vallen van een hoogte is een van de meest voorkomende letseloorzaken. Vermijdbare letsels doen zich maar al te vaak voor wanneer werknemers gehaast zijn of geen oog hebben voor de risico’s.

Als manager is het jouw taak erop toe te zien dat iedereen op elkaars veiligheid let en dat kleine klussen dezelfde aandacht krijgen als grote projecten.

 • Controleer de valbeveiligingsmiddelen
 • Controleer steigers en ladders
 • Identificeer de risico’s van besloten ruimten
 • Houd een administratie bij van alle kwalificaties en certificeringen
 • Voer buddysystemen en veiligheidsprocessen in
Ready-made safety checklist for managers

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

De manager (of het bedrijf) is verplicht om voor de locatie relevante PBM’s beschikbaar te stellen. Hieronder valt alles van fluorescerende werkkleding tot veiligheidsschoenen.

Controleer voordat de werkzaamheden beginnen of:

 • Alle werknemers de vereiste PBM’s dragen
 • De PBM’s in goed staat verkeren
 • Reserve-PBM’s beschikbaar zijn voor bezoekers en voor medewerkers ingeval hun PBM’s beschadigd zijn
 • De training met betrekking tot PBM’s up‑to‑date is

Veiligheidsschoenen

Veiligheidswerkschoenen zijn niet alleen essentiële PBM’s. Het zijn ook productiviteits- en veiligheidsverhogende items, die hardwerkende mensen in staat stellen om op veilige wijze uitstekende resultaten te behalen.

 • Controleer of zolen antislip zijn en in goede staat verkeren
 • Zorg ervoor dat werknemers indien nodig over teenbescherming beschikken
 • Dubbelcheck speciale veiligheidszaken, zoals de EH-classificatie van schoenen voor elektriciens en loopzolen van nitrilrubber voor lassers
 • Zorg ervoor dat vrouwelijke werknemers kunnen beschikken over goed passende vrouwenwerkschoenen

Veiligheid van gereedschap en materieel

Het correct gebruiken en onderhouden van materieel is essentieel voor het voorkomen van ongevallen. Gevaren in verband met materieel kunnen, afhankelijk van de omgeving, variëren van kleine prikwonden en huidirritaties tot bekneld raken en aanrijdingen door voertuigen.

 • Controleer materieel regelmatig op defecten of schade
 • Zorg ervoor dat werknemers goed opgeleid zijn en over de juiste PBM’s beschikken
 • Test alle elektrische apparatuur en plak de keuringssticker erop
 • Evalueer regelmatig de bedieningsprocedures voor gereedschap en materieel
 • Zorg ervoor dat actuele veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) aanwezig zijn
 • Train werknemers die met gevaarlijk materieel werken
 • Houd een certificeringsregister bij
 • Moedig werknemers aan om defect materieel direct te melden

Stretchoefeningen en pauzes

Stretchoefeningen voorafgaand aan de werkzaamheden en tussen afzonderlijke klussen kunnen letsel voorkomen en de algehele fysieke gezondheid bevorderen. Werknemers moeten tevens in staat worden gesteld regelmatig te pauzeren om even bij te komen, met name op zeer warme dagen of bij werken in een fysiek inspannende omgeving.

 • Vertel werknemers over de voordelen van stretchoefeningen
 • Plan tijd in en zorg voor demonstraties van de juiste stretchoefeningen
 • Richt een ruimte in voor drinkpauzes
 • Moedig werknemers aan om alle spiergroepen te stretchen, niet alleen de pijnlijke spiergroepen
 • Wijs lijnmanagers erop dat ze moeten letten op tekenen van vermoeidheid en mentale problemen
 • Benadruk het belang van werken binnen veilige fysieke grenzen

Wist je dat: comfortabele werkschoenen helpen om overbelasting, pijn en vermoeidheid te voorkomen.

Ready-made safety checklist for managers

Noodprocedures

Werknemers voorbereiden op mogelijke noodgevallen en het regelmatig oefenen van noodsituaties kan levens redden.

 • Stel bhv-plannen op en distribueer deze
 • Hang ontruimingsplattegronden en lijsten met noodnummers op
 • Voer regelmatig noodoefeningen uit
 • Test de brandbestrijdingsapparatuur
 • Zorg ervoor dat er in elk werkgebied een brandwacht is
 • Laat medewerkers een basiscursus eerste hulp en een reanimatiecursus volgen
 • Zorg ervoor dat EHBO-dozen bereikbaar en goed gevuld zijn

Kwalitatief hoogwaardige werkschoenen vormen een essentieel persoonlijk beschermingsmiddel

Goede werkschoenen voorkomen letsel. De beste werkschoenen ondersteunen tevens de algehele fysieke gezondheid, verminderen vermoeidheid en stellen werknemers in staat optimaal te presteren.

Vind de beste werkschoenen voor mannen en vrouwen bij je lokale Steel Blue-dealer.

Meer over dit