Duurzaamheid

Onze weg naar duurzaamheid

Onze weg naar duurzaamheid bestaat uit vijf hoofddoelen. Deze hoofddoelen zorgen ervoor dat we de uitdagingen van nu, en die van de toekomst, kunnen aanpakken.

Bij Steel Blue begrijpen we dat verandering niet van de ene op de andere dag plaatsvindt. Daarom zetten we ons in om tegen 2025 vijf belangrijke duurzaamheidsinitiatieven te implementeren.

We begonnen aan deze reis eind 2019 toen we, geïnspireerd door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, een reeks eigen doelen ontwikkelden, die betrekking hadden op het milieu, mensenrechten, diversiteit en inclusie, klimaatverandering en gemeenschap.

Hoogtepunten van 2023 jaar zijn onder andere:
+ Meer dan Au$ 700.000 ingezameld voor onze liefdadigheidspartners
+ Onze diversiteitsdoelstelling overtroffen door inclusiviteit voorop te stellen in onze human resources-aanpak
+ 30% van ons afval (13.000 kg) gaat niet naar de stortplaats, maar naar recycling
+ Gezorgd dat onze activiteiten in Nieuw-Zeeland CO2-neutraal zijn (volgens de Australische Climate Active-normen)
+ Een ethisch inkoopbeleid met onze leveranciers geïmplementeerd.

Lees ons volledige duurzaamheidsrapport 2023 waarin onze reis naar het bereiken van onze doelen wordt beschreven of bekijk de verkorte versie hier.

MVO-jaarrapport 2023
CSR report spread - diversity and inclusion

Waar het ons om gaat

Wij nemen onze verantwoordelijkheid en sociale betrokkenheid is ingebed in onze bedrijfscultuur.

  1. Het gaat ons om Mensenrechten
  2. Het gaat ons om het Klimaat
  3. Het gaat ons om het Milieu
  4. Het gaat ons om Diversiteit & Integratie
  5. Het gaat ons om de Gemeenschap
What We Care About_Dutch

VN-doelstellingen

Onze doelstellingen lopen gelijk met de doelstellingen voor duurzame ontwikkelingen van de VN.

Deze doelstellingen bestaan uit zeventien wereldwijde doelen die als richtlijn dienen voor een meer duurzame en houdbare toekomst voor iedereen. De Algemene Vergadering van de VN heeft deze doelen gesteld in 2015, deze doelen roepen iedereen op om onze planeet en haar inwoners te beschermen.

Lees verder om te zien hoe wij de doelstellingen van de VN hebben geïmplementeerd in onze vijf belangrijkste duurzaamheidsdoelen.