Disclaimer

Opgesteld en uitgebracht door Steel Blue. Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen, illustraties, foto’s en albumafbeeldingen in dit document blijven het exclusieve eigendom van Footwear Industries Pty Ltd en mogen alleen worden gebruikt met de goedkeuring en uitdrukkelijke toestemming van Footwear Industries Pty Ltd. Geen enkel deel van deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van Footwear Industries Pty Ltd in één of andere vorm door druk of fotokopie worden gereproduceerd of gebruikt, of elektronisch opgeslagen of verzonden.