Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Steel Blue werken wij voortdurend aan verbetering, proberen op ethisch verantwoorde wijze te handelen en proberen wij een bijdrage te leveren aan de samenleving als geheel.

Onze betrokkenheid bij gezondheid, veiligheid en welzijn van onze medewerkers, klanten, partners en de gemeenschap is niet-aflatend en blijft centraal staan in ons bedrijf.

De aanpak van Steel Blue betekent dat wij nauw samenwerken met alle belanghebbenden om maximale medewerking en advies te verkrijgen. Dit komt terug onze bedrijfswaarden.

Voor ons het van belang om te investeren in gezondheid en veiligheid, een ethisch verantwoorde inkoop, een rechtvaardige handel, goede doelen en ondersteuning van de gemeenschap. Steel Blue streeft ernaar om het leven van alle belanghebbenden te verbeteren, daarbij een positieve invloed uit te oefenen op de gemeenschap en onze impact op het milieu en het klimaat tot een minimum te beperken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vanzelfsprekendheid voor het team van Steel Blue. Ondanks dat we al even bezig zijn, zullen wij proberen om manieren te blijven vinden om te innoveren en te verbeteren en wij danken u voor uw medewerking en bijdrage.
Voor meer informatie over onze betrokkenheid als professionele en maatschappelijk verantwoorde organisatie zie onze ‘Verklaring over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen‘.

Social-Responsibility-Standards
100% Geboden

Ondersteuning van de gemeenschap

Bij Steel Blue zetten wij ons voor 100% in voor steun aan de gemeenschap en doen wij dit op allerlei manieren:

 • Wij doneren $10 van elk paar verkochte roze en paarse werkschoenen aan Breast Cancer Care WA. Tot nu toe hebben wij meer dan $1.400.000 opgehaald.
 • Wij doneren $10 van elk verkochte paar blauwe werkschoenen aan Beyond Blue. Tot nu toe hebben wij meer dan $200.000 opgehaald.
 • Wij hebben tot nu toe meer dan $75.000 gedoneerd aan de Prostate Cancer Foundation of Australia.
 • Wij stellen schoeisel ter beschikking aan mensen die door milieurampen zijn getroffen.
 • Wij zijn lid van WA Charity Direct.
 • Wij ondersteunen Homeless Connect door tijd ter beschikking te stellen en schoenen te doneren.
 • Wij sponseren een lokale voetbalopleiding voor jongeren in Indonesië.
steel-blue_our-culture
Zakelijke Partners, Aannemers en Leveranciers

Zakelijke samenwerkingsverbanden

Als Steel Blue maken wij gebruik van onze normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen om zakenpartners, opdrachtnemers en leveranciers te selecteren die op een manier werken die aansluit bij ons beleid en onze waarden, zoals acceptabele arbeidsvoorwaarden en milieuprestaties.

Onze normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen worden beschreven in onze ‘Verklaring over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’.

TATA1004-7848
De meeste voordelen bieden

Rechtvaardige handel en ethisch verantwoorde inkoop

Steel Blue is van mening dat onze samenwerkingsaanpak voor een ethisch verantwoorde inkoop bij alle belanghebbenden in onze toeleveringsketen voor de meeste voordelen zal zorgen. Wij voldoen aan de FDRA-gedragscode, voeren een nultolerantiebeleid en ontvingen in december 2017 de FDRA-accreditatie voor fabrieken met verantwoordelijkheidsbesef.

Daarnaast hebben wij een beleid voor stoffen, waarvoor een beperking geldt, ontwikkeld dat vereist dat Steel Blue-leveranciers een verklaring ondertekenen dat er geen stoffen, waarvoor een beperking geldt, worden gebruikt die schadelijk voor de gezondheid of het milieu kunnen zijn.

ft
Zorgen voor naleving

VGMK

Zorgen voor de gezondheid en veiligheid van iedereen alsmede voor het milieu staat bij onze dagelijkse werkzaamheden centraal. Dit omvat:

 • VGM-audits: om de twee jaar wordt ons systeem voor gezondheid, veiligheid en milieu op het werk geaudit door een erkende externe partij om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de Australische en West-Australische wetgeving en daarnaast vinden er maandelijks interne audits plaats
 • Kwaliteitsaudits: ons kwaliteitsmanagementsysteem wordt jaarlijks geaudit door een externe partij om ervoor te zorgen dat het voldoet aan type 5 van de productcertificeringsregeling (dat de Australische en Nieuw-Zeelandse veiligheidsnorm AS/NZS 9001 goed weerspiegelt), daarnaast vinden er maandelijks interne audits plaats
 • APC: Australisch verpakkingsverbond: wij zijn actief lid van het APC dat ernaar streeft het effect van verpakking op het milieu te verlagen. Alle Steel Blue-verpakking is recyclebaar en wij beschikken over uitgebreide recyclingfaciliteiten bij ons hoofdkantoor in Perth
 • Duurzame energie: wij hebben een zonnepaneelsysteem van 100 kw geïnstalleerd op ons hoofdkantoor in Perth dat 60% van onze stroom genereert gedurende piekverbruik en 100% buiten het piekverbruik
 • Afschaffing van chemicaliën op basis van oplosmiddelen: omdat schoeisel van oudsher afhankelijk is van chemicaliën op basis van oplosmiddelen is Steel Blue een initiatief gestart om het gebruik hiervan in onze productieprocessen af te schaffen, waardoor ons effect op het milieu aanzienlijk is verkleind en de werkomstandigheden voor onze fabrieksmedewerkers zijn verbeterd.
sb-nl-vgmk

De Steel Blue-gemeenschap

Als onderdeel van ons streven naar sociaal bewustzijn zijn wij op zoek naar partners bij organisaties en initiatieven die belangrijk zijn voor onze brede gemeenschap van dragers van werkschoenen.