Firmaets sociale ansvar

Standarder for social ansvarlighed

Hos Steel Blue gør vi meget ud af hele tiden at forbedre os, opføre os korrekt og bidrage til samfundet generelt.

Vores forpligtelse over for sundhed, sikkerhed og velbefindende for vore medarbejdere, kunder, partnere og samfundet er urokkelig og forbliver omdrejningspunktet for vore handlinger.

Steel Blues indfaldsvinkel er at arbejde tæt sammen med alle interessentgrupper for at sikre maksimal deltagelse og rådgivning. Dette genspejles i vore firmaværdier.

Kernen i vores DNA er vores investering i sundhed og sikkerhed, etiske hensyn, fair trading, velgørenhed og samfundsstøtte. Steel Blue bestræber sig på at forbedre livet for alle interessentgrupper og samtidig positivt påvirke samfundet og minimere vore kuldioxid-spor.

Firmaets sociale ansvar er en selvfølge for Steel Blue teamet. Selvom vi har været undervejs i nogen tid, vil vi fortsætte med at finde metoder til at nytænke og forbedre, og vi takker jer for jeres deltagelse og indsats.

Social-Responsibility-Standards
100 % forpligtet

Støtter samfundet

Hos Steel Blue er vi 100 % forpligtet til at støtte samfundet, og det gør vi på mange måder bl.a.:

 • Donerer $10 pr. par solgte pink & lilla støvler til brystkræftforeningen WA, indsamlet mere end $1,400,000 indtil nu
 • Donerer $10 pr. par solgte blå støvler til “Beyond Blue”, indsamlet mere end $250,000 indtil nu
 • Doneret mere end $75,000 indtil nu til prostatakræft-foreningen i Australien
 • Giver fodtøj til de, som er udsat for miljøkatastrofer
 • Fortsætter vores medlemsskab i WA Charity Direct
 • Støtter “Homeless Connect” ved at investere tid og donere fodtøj
 • Sponserer et lokalt junior-fodboldakademi i Indonesien
steel-blue_our-culture
Business partners, contractors and suppliers

Firmapartnerskaber

Steel Blue anvender vore standarder for socialt ansvar til at udvælge forretningspartnere, entreprenører og leverandører, som overholder den arbejdspraksis, som er overensstemmende med vores politik og værdier så som acceptable arbejdsforhold og miljøvenlig produktion.

TATA1004-7848
Leverer de fleste fordele

Fair Trading og etiske hensyn

Steel Blue er overbevist om, at vores samarbejdsmåde i forhold til etiske hensyn over for alle interessentgrupper i vores forsyningskæde vil give de fleste fordele. Vi overholder FDRAs etiske regler, dokumenterer nul tolerance, og blev i december 2017 godkendt af FDRA som ansvarlig virksomhed.

Desuden har vi udviklet en politik for begrænsede stoffer, som kræver, at Steel Blues leverandører underskriver en erklæring om, at der ikke vil blive anvendt begrænsede stoffer, som kan skade menneskers sundhed eller miljøetent can be used.

ft
Sørg for overholdelse

HSEQ

At tage vare på alles sundhed og sikkerhed samt på miljøet er centralt for vores daglige drift. Dette omfatter:

 • HSE auditeringer: at engagere en godkendt tredjepart til at auditere vores system for arbejdssundhed, -sikkerhed og –miljø hvert andet år for at sikre, at lovgivningen i Australien og Vestaustralien er overholdt, og samtidig gennemføre månedlige, interne auditeringer
 • QA auditeringer: at få vores kvalitetsstyringssystem auditeret årligt af en tredjepart for at sikre, at det stemmer overens med type 5 produktcertificeringsordningen (som næsten genspejler standarden i Australien og New Zealand AS/NZS 9001), samt at gennemføre månedlige, interne auditeringer
 • Australsk emballagekonvention (APC): som aktivt medlem af APC, som har til formål at reducere emballagens påvirkning af miljøet, er al Steel Blue emballage genanvendelig, og vi har omfattende genbrugsanlæg på vores hovedkontor i Perth
 • Vedvarende energi: vi har installeret et 100 kw stort solcellesystem på vores hovedkontor i Perth, som genererer 60 % af vores strøm i højsæsonen og 100 % uden for højsæsonen
 • Eliminering af opløsningsmiddel-baserede kemikalier: da fodtøj historisk set er baseret på opløsningsmiddel-baserede kemikalier, tog Steel Blue initiativ til at eliminere deres anvendelse i vores produktionsproces, hvilket væsentligt har reduceret vores påvirkning af miljøet og forbedret arbejdsbetingelserne for vore fabriksarbejdere.
sb-nl-vgmk

Steel Blue partnere

Som en del af vores forpligtelse til at være socialt ansvarlige søger vi samarbejdspartnere inden for organisationer og projekter, som er vigtige for vores store kundekreds af arbejdsstøvle-brugere.